Skole er digg!

post-header

Er det slik at vurdering for læring krever en karakterfri skolehverdag? Jeg tror det, og det er ganske mange skoleforskere som også har kommet til den konklusjonen. I forbindelse med Fagfornyelsen har mange skoler og lærere startet en prosess der de forsøker å tenke gjennom vurderingspraksisen på nytt. En doktorgradsavhandling om karakterer i videregående skole siterer er elev som sier at «karakteren i seg selv gir jo ikke noe læring». I den samme doktorgraden konkluderes det med at det er lang vei igjen før vurdering for læring fungerer slik det skal – i alle fall i kroppsøving som er faget som avhandlingen tar for seg.

Det er fint om man ikke begrenses av at kompetanse kun kan vises i et klasserom med vakthold og ingen nettilgang.

Arne Midtlund

Kanskje, og forhåpentligvis, vil dette kunne bidra til litt skikkelige funderinger knyttet til dokumentasjon og vurdering av prosess, framfor vurdering av produkt. Etter min mening handler dette om å forberede elevene på det virkelige livet. Der er man selvsagt opptatt av sluttproduktet. Men hvis man ikke har noen tanker om veien fram til målet, så vil man få problemer når man møter nye krav. Hvorfor ikke la arbeidsmåtene i skolen ligne litt mer på det som møter dem i samfunnet?

Dersom vi er nødt til å tenke at elevene kan jukse når vi gir dem en utfordring, så må vi kanskje tenke nytt på oppdraget vi har gitt dem? Mitt forslag er at da må oppgavene organiseres og legges opp på en annen måte.

I følge Utdanningsdirektoratet kan elevenes forutsetninger for å lære styrkes dersom de:

  1. forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem.
  2. får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.
  3. får råd om hvordan de kan forbedre seg.
  4. er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.

Jeg tror at mange har vært gode når det gjelder punkt 1 og 2, men at det fortsatt er mye å gå på når det gjelder systematisk arbeid med punkt 3 og 4. Her synes jeg det er spesielt spennende å se på ulike måter å jobbe med elevenes egenvurdering på.

Kilde

  • Leirhaug, P. E. (2016). «Karakteren i seg selv gir jo ikke noe læring» En empirisk studie av vurdering for læring i kroppsøving ved seks videregående skoler i Norge.
About Arne Midtlund

Arne Midtlund

Jeg er lektor med opprykk, og har jobbet som lærer på ungdomstrinnet siden 1998. Jeg har mellomfag i nordisk, grunnfag i idrett og en mastergrad i multimedia og utdanningsteknologi. Jeg har trener1-lisens fra Norges Judoforbund, og er sertifisert Apple Teacher. Underviser stort sett i norsk, samfunnsfag og medier og kommunikasjon.
Previous post
Next post
Related Posts
Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *