Skole er digg!

post-header

Hvis du blir spurt om å sammenligne to tekster, kan du bruke denne oppskriften. Disse tipsene er i stor grad hentet fra Gyldendals Kontekst (Tekster 3). Elever som kommer opp til muntlig eksamen kan også bruke denne framgangsmåten. Husk også på det du har lært om å analysere tekster, for i bunn og grunn handler dette om tekstanalyse og tekstforståelse.

Før du begynner å skrive selve teksten din, eller evetuelt forbereder en muntlig framføring, så må du selvsagt lese begge tekstene. Og da mener jeg lese begge tekstene, ikke bare lese om dem på Wikipedia eller lignende nettsider. Det er derfor viktig å begynne tidsnok.

Skriv gjerne stikkord underveis mens du leser. Skriv ned ting du legger merke til i teksten, litt om handlingen, rare ord og uttrykk eller lignende. Det viktigste er at du leser aktivt. Om du ikke liker å skrive stikkord, så bør du i det minste snakke med noen om tekstene. Da blir det mye lettere for deg når du skal gå i gang med selve sammenligningen.

 • Les en av tekstene i sin helhet. Det kan være greit å lese den nyeste teksten først fordi den sannsynligvis er enklere å forstå – i alle fall språklig. Førsteinntrykket av teksten er viktig.
 • Finn ut hva teksten handler om og hva du mener er temaet. Prøv gjerne å sammenfatte handlingen i 2-3 setninger, og tema bør du prøve å uttrykke med 1-2 ord. Det er viktig at du gjør deg opp din egen mening om teksten, for det er din mening vi vil høre mer om.
  Eks.: «Ringenes herre handler om en liten, usannsynlig helt som legger ut på en lang reise for å redde verden. Med seg på reisen har han sin beste venn og en haug med andre følgesvenner. Etter mye om og men lykkes han, men ikke uten at det har kostet ham mye.»
  Eks.: «Kampen mot ondskap.»
 • Finn litterære virkemidler i teksten. Litterære virkemidler er alle triksene forfatteren har brukt (som for eksempel kontraster, gjentagelser, skildringer, metaforer og så videre). Skriv gjerne ned et par sitater slik at du husker hvor du fant eksempler på ulike virkemidler. De virkelig gode besvarelsene har funnet litterære virkemidler som stemmer godt overens med tema og handling i teksten. Det er sjelden nødvendig å nevne alle de litterære virkemidlene. Husk at det er viktig å finne virkemidler oppgaveteksten spør etter.
 • Les den andre teksten du skal bruke til sammenligningen, og finn ut hva den handler om og hva som er temaet. Følg samme framgangsmåte på denne teksten. Skriv gjerne ned noen stikkord her også.

Nå har du skaffet deg et førsteinntrykk av tekstene, og du kan begynne med selve sammenligningen. Her er en god måte å jobbe med dette på.

 • Finn likheter og ulikheter mellom måten de to tekstene tar opp temaet på. Sett gjerne dette opp i et lite skjema med to kolonner.
 • Bruk eksempler fra de to tekstene for å vise at de er skrevet i to ulike tidsperioder. (Tips: ulik skrivemåte, spesielle ord og uttrykk før og nå, ulik grammatikk, hva kunne vært skrevet i dag/før og hva kunne ikke?) Vær konkret og bruk sitater fra tekstene! Det er viktig at du forklarer hva sitatene viser deg.
 • Dersom tekstene er skrevet i ulike sjangrer: Finn eksempler som viser hvilken sjanger hver tekst er skrevet i og reflekter rundt hvordan sjangrene får fram temaet på ulike måter. (Vær oppmersom på at en god del tekster ikke lar seg plassere i en enkelt sjanger.)

Avslutningsvis kan du gjerne komme med noen tanker om hvilken tekst du synes fungerte best. Her er det også fint med noen eksempler og gode begrunnelser. Husk at det er bedre med noen få skikkelige eksempler enn mange som du egentlig ikke forstår selv.

About Arne Midtlund

Arne Midtlund

Jeg er lektor med opprykk, og har jobbet som lærer på ungdomstrinnet siden 1998. Jeg har mellomfag i nordisk, grunnfag i idrett og en mastergrad i multimedia og utdanningsteknologi. Jeg har trener1-lisens fra Norges Judoforbund, og er sertifisert Apple Teacher. Underviser stort sett i norsk, samfunnsfag og medier og kommunikasjon.
Previous post
Next post
Related Posts
17 Comments
Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *