Skole er digg!

Skriftlig

Norsk

Sjekkliste for tekster

Innhold Har du svart på (hele) oppgaven og alt det spørres om? Er det lett for leseren å skjønne hvilken sjanger du skriver i? Har du valgt en overskrift som passer til innholdet? Viser du tydelig hvilke kilder du har..Continue