Skole er digg!

pedagogikk

Digital undervisning

Valg av faglig innhold

I artikkelen Pedagogical approaches in online education (Bjørke, 2014) er det en oversiktlig gjennomgang av styrker, svakheter og utfordringer ved behavioristisk tilnærming og konstruktivistisk tilnærming til undervisning. I artikkelen er dette knyttet til undervisning på nett, men disse tankene lar..Continue

Pedagogikk

Tradisjonell vs. moderne undervisning

I denne tabellen ser du noen forskjeller mellom såkalt tradisjonell og moderne undervisning. Tradisjonell Moderne Læreren «vet» alt Kunnskap og kompetanse utvikles i et fellesskap Elevene blir sett på som passive mottakere Elevene er aktive deltagere Sentralisert (på skolen) Densetralisert..Continue

  • 1
  • 2