Skole er digg!

motivasjon

Motivasjon

Selvbestemmelsesteorien

Selvbestemmelsesteorien (Self-Determination Theory, SDT) er en motivasjonsteori som tar utgangspunkt i at mennesker har et iboende behov for å lære, utforske muligheter, være aktive og å søke kontakt med det omkringliggende sosiale miljøet (Ryan, 1995, s. 399-400) (Ryan & Deci,..Continue

Gamification

Gamification og serious games

Serious games Bruker man Huizingas definisjon av «play» så finnes kanskje ikke serious games: Summing up the formal characteristics of play we might call it a free activity standing quite consciously outside «ordinary» life as being «not serious», but at..Continue

Motivasjon

Hva er motivasjon?

En generell definisjon av motivasjon er: «To be motivated means to be moved to do something» (Ryan og Deci, 2000, s. 54). Ryan og Deci skriver at det er mulig å sortere motivasjon, ikke bare i høy og lav grad,..Continue

Gamification

Er Ludo et spill?

Ludo er et brettspill for to til fire personer der det er om å gjøre å komme først i mål med sine egne fire brikker. Det finnes mange ulike definisjoner av spill, slik Salen og Zimmerman viser det i boka..Continue