Skole er digg!

Lesestrategier

Norsk

Grunnleggende leseferdigheter

I det nyeste nummeret av tidsskriftet Bedre skole (nr. 4 – 2008) står det en god artikkel om lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene. Bente Aamotsbakken og Dagrun Skjelbred (som var norsklærerne mine) ved Høgskolen i Vestfold har..Continue