Skole er digg!

digital undervisning

Digital undervisning

Salmons femtrinnsmodell

Det er mange måter å organisere gruppearbeid på. Når alle elevene er til stede samtidig i klasserommet, er det ganske enkelt for en lærer å passe på at gruppene fungerer, at alle bidrar etter beste evne, og at gruppearbeidet har..Continue

Digital undervisning

Digitale ildsjeler

Det finnes mange «digitale ildsjeler» som gjør det de kan for å utnytte de digitale mulighetene i sine fag på varierte og gode måter. Men ambisjonen om fagovergripende digital kompetanse fordrer samarbeid og systematikk utover det en enkeltlærer kan makte…Continue

Digital undervisning

Muligheter og hindringer

Når man skal ta i bruk digitale verktøy er det mange vurderinger som må gjøres. Det kan både dreie seg om den digitale infrastrukturen, brukernes ferdigheter, økonomi og, ikke minst, om de digitale verktøyene gjør hverdagen enklere, for det må..Continue

Digital undervisning

Futureshaping

In a world that changes at an unprecedented pace, it is crucial that young people, even in Secondary schools, learn to be an active part of the process. This add-on to already existing tasks is not about predicting a future..Continue

Læreplan

Living Learning System

The ten pillars of the Living Learning System (LLS) developed by Woodgate (2018, p. 7) provide a basis for didactic thinking. The LLS builds on ten underlying learner platforms, namely, each student learns to his/her strategy – personal relevance alternative..Continue