Skole er digg!

post-header

Det er fristende å komme med en bløt vits om at samfunnfag ikke er noen SPØK(T), men det er nettopp det det kan være. Samfunnsfag er et av de fagene der man har flest framføringer og diskusjoner. Uansett om man skal skrive eller snakke om et tema i historie, geografi eller samfunnskunnskap, kan det være greit å ha en liten struktur på det faglige. SPØKT er et akronym som gir deg nettopp det.

Bokstavene, SPØKT, representerer følgende fire hovedområder i samfunnsfag: sosiale forhold, politiske forhold, økonomiske forhold, kulturelle forhold og teknologiske forhold. Nedenfor kan du lese en litt grundigere forklaring. Her, som i alle andre saker, bør du gjøre deg opp en mening om hva som passer best for deg og det du skal undersøke eller fortelle om. Det er ikke sikkert du bør ta med alle punktene. Kanskje temaet du skal presentere stort sett dreier seg om økonomi for eksempel.

Sosiale forhold

 • Er det store klasseskiller i samfunnet?
 • Er det likestilling i samfunnet?
 • Hvordan ser en gjennomsnittsfamilie ut?
 • Er det store barnekull?
 • Hvem passer de eldre?
 • Hva skjer hvis du blir syk?
 • Finnes det et sosialt sikkerhetsnett?
 • Er det stor arbeidsløshet? (Dette punktet finner du også under økonomiske forhold.)
 • Får alle utdanning?

Politiske forhold

 • Hvilken styreform er det i landet, staten, byen? Monarki, republikk, diktatur, oligarki osv.
 • Er makten fordelt mellom lovgivende, utøvende og dømmende makt?
 • Fungerer styreformen?
 • Er menneskerettighetene ivaretatt?
 • Har alle stemmerett? Bruker alle stemmeretten sin?
 • Ytre fiender?
 • Intern uro mellom grupper i befolkningen?

Økonomiske forhold

 • Har landet stor gjeld eller har de overskudd?
 • Si litt om bank- og finansnæringen i landet?
 • Hvilke naturressurser er viktigst?
 • Er landet avhengig av eksport?
 • Er naturressurser, teknologi eller turisme viktigst for økonomien?
 • Er det staten eller private aktører som eier mesteparten av rikdommene i landet?
 • Er folk flest ansatt i primær-, sekundær- og tertiærnæringer?
 • Er det stor arbeidsløshet? (Dette punktet finner du også under sosiale forhold.)

Kulturelle forhold

 • Er kultur et offentlig eller privat ansvar?
 • Er det ytringsfrihet?
 • Er det religionsfrihet?
 • Kjente kunstnere, forfattere eller artister?
 • Mote, musikk, litteratur?

Teknologiske forhold

 • Kan ny teknologi løse utfordringene?
 • Er den nye teknologien bærekraftig?
 • I hvilken grad har samfunnet tilgang til teknologi?
About Arne Midtlund

Arne Midtlund

Jeg er lektor med opprykk, og har jobbet som lærer på ungdomstrinnet siden 1998. Jeg har mellomfag i nordisk, grunnfag i idrett og en mastergrad i multimedia og utdanningsteknologi. Jeg har trener1-lisens fra Norges Judoforbund, og er sertifisert Apple Teacher. Underviser stort sett i norsk, samfunnsfag og medier og kommunikasjon.
Previous post
Next post
Related Posts