Skole er digg!

post-header

Innhold

 • Har du svart på (hele) oppgaven og alt det spørres om?
 • Er det lett for leseren å skjønne hvilken sjanger du skriver i?
 • Har du valgt en overskrift som passer til innholdet?
 • Viser du tydelig hvilke kilder du har brukt i selve teksten?
 • Har du lagd en skikkelig kildeliste (forfatter, årstall, tittel, utgiver, dato lest/lastet ned)?
 • Er innholdet i teksten sammenhengende slik at det er enkelt for leseren å følge tankegangen din?

Struktur

 • Har teksten en tydelig start?
 • Har teksten en tydelig avslutning (som henger sammen med starten)?
 • Er teksten inndelt i logiske avsnitt?
 • Er avsnittene tydelig oppbygd?
 • Bruker du gode setningsstartere og tekstbindingsord?

Språk

 • Er rettskrivingen god?
 • Har du satt punktum ofte nok?
 • Har du fulgt de vanlige kommareglene?
 • Har du startet alle setninger og egennavn med stor forbokstav?
 • Passer du på at setningene starter på ulik måte og med ulike ord?
 • Bruker du et variert språk?
 • Bruker du fagord der det er naturlig?
 • Har du slått opp ord der du er usikker på betydningen eller skrivemåten?
 • Holder du deg til én verbtid?

Jeg får ofte spørsmål om hvor lang en tekst skal være. Tekstlengde er ikke et kompetansemål i norsk. Likevel kan det hende at du blir bedt om å skrive tekster med et visst antall ord. Da er det et godt tips å følge beskjeden så godt du kan.

Arne Midtlund

Helhetsinntrykk

 • Tror du målgruppa for teksten ville skjønt hva du skriver om?
 • Får du fram poenget ditt?
About Arne Midtlund

Arne Midtlund

Jeg er lektor med opprykk, og har jobbet som lærer på ungdomstrinnet siden 1998. Jeg har mellomfag i nordisk, grunnfag i idrett og en mastergrad i multimedia og utdanningsteknologi. Jeg har trener1-lisens fra Norges Judoforbund, og er sertifisert Apple Teacher. Underviser stort sett i norsk, samfunnsfag og medier og kommunikasjon.
Previous post
Next post
Related Posts
11 Comments
Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *