Skole er digg!

SDT

Selvbestemmelsesteorien

Selvbestemmelsesteorien (SDT) består av seks ulike mini-teorier. Hver av disse mini-teoriene tar for seg ulike sider ved fenomenet motivasjon. Disse mini-teoriene går vi ikke nærmere inn på i denne episoden. Vi skal i stedet prøve å ha en praktisk tilnærming..Continue