Skole er digg!

ChatGPT

ChatGPT og AI i undervisnigen

Det er mye snakk om ChatGPT, OpenAI og AI for tida. Her skal jeg se litt nærmere på hva dette er, og om det kan være nyttig for oss i undervisningen. ChatGPT er en avansert chatbot som ble lansert i november 2022…Continue