Skole er digg!

post-header

Hvordan skal rapporten se ut? Det finnes mange måter å skrive en rapport på. Like vel har de aller fleste med de elementene du kan lese om nedenfor.

Gjør så godt du kan i dag. I morgen kan du kanskje gjøre det enda bedre.

Isaac Newton

Forside

Forsiden er førsteinntrykket leseren får av rapporten du lager. Derfor kan det være lurt å bruke litt tid på å lage en forside som fungerer som en «salgsplakat» for oppgaven din.

Du bør vente til du nesten er helt ferdig med alt det andre før du lager forsiden. Mange gjør den tabben at de lager forsiden med en gang, bare fordi det er morsomt. Resultatet kan da bli at forsiden overhodet ikke passer med innholdet i det du har skrevet. Bruk god tid på å finne bilder som passer til det du skal skrive om, eller ta bilder selv.

Forsiden bør inneholde:

  • Tittel på oppgaven (hvis du har lagd en problemstilling, skal den stå på forsiden.)
  • Navn på den/de som har skrevet oppgaven/rapporten
  • Når oppgaven/rapporten er skrevet (for eksempel “April 2017″)
  • Angivelse av sted (for eksempel «Oslo» eller «Fagerborg skole»)
  • En passende illustrasjon (gjerne bilder eller tegninger)
  • Forsiden skal ikke ha sidetall

Innholdsfortegnelse

Lag gjerne innholdsfortegnelsen til slutt. Her skal du vise hvor leseren kan finne forskjellig informasjon i teksten din. Skriv overskriftene til de forskjellige delene av oppgaven etterfulgt av sidetallet der leseren kan finne dette. Denne siden skal helst ikke ha sidetall.

Dersom du bruker en tekstbehandlingsprogrammer (f.eks. Microsoft Word eller lignende), kan innholdsfortegnelsen lages automatisk. Du velger selv hvor mange nivåer av overskrifter du vil ha med, men husk at innholdsfortegelsen skal hjelpe leseren med å finne fram til sentrale deler av oppgaven.

Innledning

Innledningen forteller leseren om hva han skal lese. Her er det viktig å få leseren interessert i innholdet i oppgaven. Du skal her presentere:

Selv om du skal presentere oppgaven din på denne siden, så skal du ikke si noe om hva du har kommet fram til. Det sparer du til konklusjonen. Det gjelder å holde noen ting hemmelig.

Hovedinnhold

Her begynner selve innholdet i oppgaven din. Ofte starter man med en kort teoridel, og etterpå begynner man med sin egen forståelse og bruk av teoriene.

Det er viktig at du er strukturert og deler opp innholdet i avsnitt og kapitler. Det kan hende du også bør dele opp kapitlene i underkapitler. Hvis det blir veldig mange kapitler og underkapitler, så bør du nummere disse. Disse ulike nivåene kan også markeres i innholdsfortegnelsen. Vær nøye med strukturen.

Konklusjon/oppsummering

I konklusjonen må du oppsummere tanker og ideer du har presentert i hoveddelen. Her kan det være fint å komme med egne tanker rundt problemstillingen. Dette er avslutningen på innholdsdelen.

Kilder

Du kommer til å bruke mange kilder når du arbeider med en oppgave. Enten du oppsummerer, siterer eller omskriver en kilde, så skal du oppgi hvor du fant informasjonen. Kildene skriver du på en egen side bakerst i teksten din. Dette er en liste over hvor du har hentet informasjon til oppgaven fra.

Les mer om hvordan du skal oppgi kilder her.

Vedlegg

Dersom du har gjort spørreundersøkelser eller intervju, skal disse komme til slutt som vedlegg til oppgaven. Det kan også være aktuelt med kart, avisutklipp eller andre ting som det ikke er naturlig å ha som en del av hovedinnholdet.

(Bilde av Johnny Briggs på Unsplash)

About Arne Midtlund

Arne Midtlund

Jeg er lektor med opprykk, og har jobbet som lærer på ungdomstrinnet siden 1998. Jeg har mellomfag i nordisk, grunnfag i idrett og en mastergrad i multimedia og utdanningsteknologi. Jeg har trener1-lisens fra Norges Judoforbund, og er sertifisert Apple Teacher. Underviser stort sett i norsk, samfunnsfag og medier og kommunikasjon.
Previous post
Next post
Related Posts
11 Comments
Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *