Skole er digg!

post-header

Det er mange som er usikre på hvilke spørsmål de kan få til en muntlig eksamen. Som regel er det faglæreren din som stiller spørsmålene, og i tillegg er det en lærer fra en annen skole som både stiller spørsmål og vurderer svarene dine. Faglæreren er også med på å vurdere din prestasjon på en muntlig eksamen.

Hvis du er heldig, så går du på en skole der det arrangeres prøvemuntlige eksamener. Da får både du og læreren øvd litt på eksamensformen. Dette har mange elever (og lærere) stor nytte av.

Selv om lærere har litt ulik måte å spørre på, så er hele tiden målet å få deg til å vise hva du kan på en muntlig eksamen. Det er nå du skal vise hva du har lært i faget. Derfor er det lurt å ta initiativet selv. Ikke vær redd for å prate. Du kan også stille spørsmål til lærerne: «Er det greit at jeg sier litt om…?» «Skal jeg fortelle om…?» «Jeg skjønte ikke spørsmålet. Kan du spørre på en annen måte?» Ta tak i situasjonen selv.

Når jeg stiller spørsmål til elever på muntlig eksamen tar jeg alltid utgangspunkt i noe som eleven allerede har snakket om. «Du nevnte at… Kan du gjenta/utdype det?» «Du sier at… Kan du forklare det på en annen måte/med egne ord?» Hensikten med dette er ikke å rette på noe du har sagt. Jeg spør på den måten fordi jeg regner med at du kan det du presenterer, og da blir det trygt for deg å svare litt på spørsmål om akkurat det.

Hvis den innledende runden med spørsmål går bra, så vil du etter hvert få spørsmål der du må tenke videre omkring det temaet du har forberedt deg på. Nedenfor har jeg skrevet noen spørsmål du kan forvente på få på en muntlig eksamen. Disse spørsmålene kan du for eksempel bruke når du forbereder deg til eksamen, eller du kan rett og slett bruke dem når du jobber med lekser.

Innledende spørsmål

 • Fortell mer om…
 • Forklar på en annen måte…
 • Si litt mer om…
 • Gjenta det du nettopp sa…

Utdypende spørsmål

 • Har du noen eksempler på…?
 • Hva tror du er årsaken til…?
 • Finnes det andre måter å gjøre/tolke/forstå dette på?
 • Hva tror du ville skjedd hvis…?
 • Forklar hvorfor du mener dette er galt/riktig?
 • Har dette betydning for oss i dag?
 • Finnes det alternative tolkninger?
 • Finnes det andre måter å gjøre/forstå dette på?

En annen måte å spørre på er ved å ta utgangspunkt i de ulike karakternivåene i Blooms taksonomi. Kort fortalt deler man inn karakterskalaen inn i forhold til noen bestemte verb, og så kan man lage spørsmål som passer overens med disse verbene. Nedenfor ser du noen eksempler på dette.

Karakteren 1

Huske: Å huske/gjengi informasjon.

 • Når er…?
 • Hvem var…?
 • Hvor mange…?
 • Hva hendte etter…?
 • Kan du ordne dette i riktig rekkefølge?
 • Kan du si noe om hva …?

Karakteren 2

Forstå: Å vise at man forstår informasjon.

 • Hva menes med…?
 • Kan du forklare hva som skjer når vi…?
 • Kan du beskrive…?
 • Hva er forskjellen på…?
 • Kan du gi et eksempel på …?
 • Kan du forklare med egne ord…?
 • Kan du gi et kort sammendrag av…?
 • Hva var hovedpoenget med …?
 • Kan du definere …?

Karakteren 3

Anvende: Å bruke/anvende kunnskap i reelle situasjoner.

 • Hvordan kan du bruke dette?
 • Kan du vise hvordan…?
 • Hvordan kan du oversette dette?
 • Kan du regne ut dette?
 • Kan du vise et annet eksempel på …?
 • Hvilke faktorer ville du ha forandret hvis …?
 • Kan du knytte det du nettopp har snakket om til egne erfaringer i ditt liv?
 • Ville dette vært nyttig for deg hvis …?

Karakteren 4

Analysere: Å analysere det du har lært, dele opp i bestandeler, se at delene henger sammen med helheten.

 • Hvilke kjennetegn…?
 • På hvilken måte henger dette sammen?
 • Kan du analysere denne teksten?
 • Hvordan henger innledningen sammen med resten av teksten?
 • Hvordan henger innledningen og avslutningen sammen?
 • Hva er de viktigste punktene i …?
 • Hvilke deler består dette av?
 • På hvilken måte tilsvarer dette …?
 • Hvor var vendepunktet i …?
 • Nevn noen av utfordringene med …? Hvor er dette vanskelig?

Karakteren 5

Syntese: Å sette sammen deler eller helheten av det man har lært i nye sammenhenger.

 • Hvis du kunne endret noe, hva ville du forandret? Hvorfor akkurat dette?
 • Hva betyr dette?
 • Kjenner du til lignende eksempler?
 • Kan du endre noe i forsøket slik at …?
 • Har du lært noe i et annet fag som også kan være aktuelt her?
 • Kan du fortelle hvordan du ville løst dette?
 • Finnes det andre situasjoner der dette kan være aktuelt?
 • Hvor mange løsninger finnes det på dette problemet?

Karakteren 6

Evaluere/vurdere: Å vurdere virkningene av det man har lært, se saken med andre øyne, bruke et annet perspektiv.

 • Hva mener du er den beste løsningen?
 • Hva er din mening om …?
 • Kan du vurdere effekten av…?
 • På hvilken måte kan man tolke resultatene?
 • Hvordan ville du følt det hvis …?
 • Kunne oppgaven vært løst annerledes?
 • Kunne oppgaven vært formulert annerledes?
 • Kan man noen gang rettferdiggjøre…?
 • Hvor effektiv er …?
 • Hva tenker du vil skje om 20 år?

Kilder: Bloom’s Taxonomy Guide to Writing Questions og Bloom’s Taxonomy Action Verbs 

About Arne Midtlund

Arne Midtlund

Jeg er lektor med opprykk, og har jobbet som lærer på ungdomstrinnet siden 1998. Jeg har mellomfag i nordisk, grunnfag i idrett og en mastergrad i multimedia og utdanningsteknologi. Jeg har trener1-lisens fra Norges Judoforbund, og er sertifisert Apple Teacher. Underviser stort sett i norsk, samfunnsfag og medier og kommunikasjon.
Previous post
Next post
Related Posts
Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *