Skole er digg!

post-header

Når man skal ta i bruk digitale verktøy er det mange vurderinger som må gjøres. Det kan både dreie seg om den digitale infrastrukturen, brukernes ferdigheter, økonomi og, ikke minst, om de digitale verktøyene gjør hverdagen enklere, for det må jo være målet.

Det finnes flere analyser man kan gjøre, for å se om digitale verktøy er nyttige eller ikke. En vanlig tilnærming er å se på såkalte enablers og disablers, eller det jeg kaller muligheter og hindringer. Nedenfor ser du en analyse jeg gjorde av to verktøy vi hadde tilgjengelig i starten av perioden med hjemmeskole våren 2020. Utgangspunktet for analysen var at jeg ble intervjuet av Its learning om mulige tilpasninger de skulle gjøre av verktøyene sine.

Its learning

Muligheter

 • Innleveringer, tasks, assignments
 • Oppmøte, attendance, grades
 • Administrere elever, ok
 • Læringssti fungerer, men krever mye forarbeid
 • Dokumenter, filer, ressurser er tilgjengelig for elever
 • Fungerer godt til vurdering av tekster
 • Flott videoinnspillingsfunksjon. Er det mulig med en skjermdeling der?
 • Ganske oversiktlig, elevene forstår gjøremål, men ellers vanskelig å finne fram.

Hindringer

 • Mange klikk, for å gjøre enkle handlinger som for eksempel å lage et enkelt undervisningsopplegg
 • En del ressurser har mye tekst på toppen, elevene finner gir opp, spør læreren i stedet
 • Noen knapper er gjemt bort, for eksempel knappen for å levere som gruppe
 • Ikke-intuitivt å opprette mindre grupper i et «klasserom». Mulig med en sånn «make groups» som Classdojo har?
 • Vanskelig å lage prøver, quiz og lignende. Altfor mange knapper, i tillegg til et ikke-intuitivt oppsett av valg. Det er også vanskelig å se en meningsfylt forhåndsvisning av det man har lagd.
 • Rotete brukergrensesnitt

Teams

Muligheter

 • Enkel og intuitiv chat, tekst og video
 • Mulig å levere oppgaver, og å vurdere disse i Teams (har ikke brukt, så kan ikke sammenligne)
 • Enkel og oversiktlig kalender
 • Mulig og integrere og tilpasse Office-verktøy (kanskje ikke så fleksibelt som Slack, men bra)
 • Elevene sier at det største fordelen er den enkle kontakten med hverandre og lærerne
 • Videoer på forhånd er bra.
 • Elevene sier at de lærerne som bruker alle funksjonene i Teams, ikke trenger å bruke Its learning
 • Superenkelt å lage prøver, quiz og læringsstier.

Hindringer

 • Akkurat som It’s er det lite kontroll når det gjelder «rommets forside». Kanskje mulig å «pinne» noe til toppen.
 • Vanskelig å finne fram for elevene (som Teams)
 • Svært viktig med en felles struktur – bør ikke være opp til hver lærer.
 • Elevene sier at de ikke finner fram i gruppene.
About Arne Midtlund

Arne Midtlund

Jeg er lektor med opprykk, og har jobbet som lærer på ungdomstrinnet siden 1998. Jeg har mellomfag i nordisk, grunnfag i idrett og en mastergrad i multimedia og utdanningsteknologi. Jeg har trener1-lisens fra Norges Judoforbund, og er sertifisert Apple Teacher. Underviser stort sett i norsk, samfunnsfag og medier og kommunikasjon.
Previous post
Next post
Related Posts
Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *