Skole er digg!

post-header

Instruktivisme

Instruktivisme er en av flere måter å anvende behavioristiske teorier på i en undervisningssammenheng. Det er naturlig å se for seg et tradisjonelt klasserom der kunnskapsformidlingen skjer fra en lærer til en elev.

Positive sider ved instruktivisme:

 • introduksjon til en komplisert emne (læreren vet hva som er sentral å få med seg)
 • skille viktig fra uviktig informasjon, kvalitetssikre fagstoffet
 • forsterke positiv adferd, fokus på å rose elevene
 • jobbe med orden og oppførsel
 • effektiv tidsbruk, hyppige prøver, tett oppfølging

Negative sider ved instruktivisme:

 • det er vanskelig å vite om elevene virkelig har lært noe eller om det meste glemmes etter prøven
 • elevene oppfordres i liten grad til å ha noen form for kritisk sans

Sosial-konstruktivisme

Dette er et framtidsrettet undervisningssyn der man legger vekt på mye av det samme som Ludvigsen-utvalget har fokusert på i NOU 2105: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Positive sider ved sosial-konstruktivisme:

 • høy grad av aktivitet og engasjement
 • læringen føles relevant og påkoblet virkeligheten

Negative sider ved sosial-konstruktivisme:

 • tidkrevende å planlegge
 • krever mye av elevene
 • kanskje en fordel å være sterk språklig og sosialt? Ikke alle er det..

Kilder

 • Bjørke, S. Å. (2016) E-pedagogy. Hentet fra https://eteachingandlearning.wordpress.com/e-pedagogy/
 • Haagensen, T (2014) Pedagogiske læringsteorier. Hentet fra https://torehaagensen.wordpress.com/2014/11/06/pedagogiske-laeringsteorier/
 • Hoem, J. (ukjent år) – Læringsteorier – Digitale ferdigheter. Hentet fra http://www.digitalferdighet.no/metodikk/laeringsteorier
 • McLeod, S. (2007, oppdatert 2015) B.F. Skinner – Operant Conditioning. Hentet fra http://www.simplypsychology.org/operant-conditioning.html
 • NOU 2015:8. (2015). Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Hentet fra http://nettsteder.regjeringen.no/fremtidensskole/nou-2015-8/
About Arne Midtlund

Arne Midtlund

Jeg er lektor med opprykk, og har jobbet som lærer på ungdomstrinnet siden 1998. Jeg har mellomfag i nordisk, grunnfag i idrett og en mastergrad i multimedia og utdanningsteknologi. Jeg har trener1-lisens fra Norges Judoforbund, og er sertifisert Apple Teacher. Underviser stort sett i norsk, samfunnsfag og medier og kommunikasjon.
Previous post
Next post
Related Posts
Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *