Skole er digg!

post-header

Kildene føres alltid opp i litteraturlista bakerst i oppgaven. All litteratur som har blitt sitert, må føres opp i en egen litteraturliste som settes opp i alfabetisk rekkefølge. Det er to regler som sier noe om hva som skal stå i denne lista:

  • All litteratur du refererer/siterer i teksten må være med.
  • Ikke noe må stå i lista som det ikke er vist til i teksten.

Registrer kilder mens du jobber. Ha alltid et ark eller et dokument tilgjengelig der du kan skrive opp kilder mens du arbeider. Da slipper du å måtte gå tilbake til kilden senere, og du kan spare masse tid!

Oppsett av kilderegister

Det finnes flere måter å behandle og oppgi kilder på. Etter hvert som man begynner på høyere utdanning, så har gjerne skolene bestemte måter de vil at du skal oppgi kildene på. Det kan du lese mer om på kildekompasset.no.

Bøker

Bøker skal ha følgende opplysninger med når du lager en kildeliste:

Etternavn, Fornavn. (Utgivelsesår). Bokens tittel. Utgiversted: Forlag.

Andersen, Helge. (2021). Hvem var Martin Luther King jr. Oslo: Cappelen

Internett

Forfatter. (år). Tittel. Hentet dato fra URL.

Olsen, Nils (1999). Hvem var Martin Luther King jr.? Hentet 5. februar 2015  fra http://www.hioa.no/prosjekt/martinlutherking.htm

I selve teksten

I selve teksten skal du også oppgi kilder. Da er det nok med følgende opplysninger:

  • Forfatterens etternavn
  • Året teksten ble gitt ut
  • Sidetall (hvis det finnes)

Her er noen eksempler som viser hvordan det kan gjøres:

  • Kugalskap er kjipe greier (Knoll, 1990, s. 3).
  • I 1990 påstår Knoll (s. 3) at …
  • Knoll (1990 s. 3) skriver…

Hvis kilden din ikke har oppgitt årstall, kan du skrive dette slik:

  • Knoll (u.å. s. 5) – som betyr: uten årstall, side 5

NB! Det aller beste er å vise til sidetall, men hvis du ikke husker hvilken side du fant informasjonen på, kan du klare deg med forfatterens etternavn og årstallet.

TIPS! Bruk denne metoden også når du oppgir kilder som film, video og nettsider.

Sitater

Det er flere måter man kan sitere på. Her er et noen eksempler:

«Kugalskap er ikke bare gøy» (Knoll, 1990, s. 3).

Knoll (1990, s. 3) skriver: «Kugalskap er ikke bare gøy.»

Knoll skriver at kugalskap ikke bare er gøy (1990, s. 3).

Kildelisten bakerst

Helt til slutt i teksten skal du sette inn en kildeliste der alle opplysninger om forfatter, årstall, tittel, link (og ev. dato lastet ned) er med. Denne listen skal føres opp alfabetisk etter forfatterens etternavn. Hvis teksten ikke har en kjent forfatter, skal du skrive navn på nettsiden i stedet, for eksempel: Wikipedia.

(@doondevil via Twenty20)

About Arne Midtlund

Arne Midtlund

Jeg er lektor med opprykk, og har jobbet som lærer på ungdomstrinnet siden 1998. Jeg har mellomfag i nordisk, grunnfag i idrett og en mastergrad i multimedia og utdanningsteknologi. Jeg har trener1-lisens fra Norges Judoforbund, og er sertifisert Apple Teacher. Underviser stort sett i norsk, samfunnsfag og medier og kommunikasjon.
Previous post
Next post
Related Posts
Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *