Skole er digg!

post-header

En generell definisjon av motivasjon er: «To be motivated means to be moved to do something» (Ryan og Deci, 2000, s. 54). Ryan og Deci skriver at det er mulig å sortere motivasjon, ikke bare i høy og lav grad, men også med utgangspunkt i indre og ytre beveggrunner (2000, s. 54).

The most basic distinction is between intrinsic motivation, which refers to doing something because it is inherently interesting or enjoyable, and extrinsic motivation, which refers to doing something because it leads to a separable outcome.

Ryan & Deci, 2000, s. 55

Prensky skriver at noe av det som gjør undervisning komplisert er at elevenes motivasjon er en sammenblanding av indre og ytre faktorer (Prensky, 2006, s. 84). Ryan og Deci skriver at man i skolen ofte vil ha ytre motivasjon (karakterer, vurderinger), men at det samtidig kan være indre motivasjon til stede (2000, s. 55).

Indre motivasjon

«Intrinsic motivation is defined as the doing of an activity for its inherent satisfactions rather than for some separable consequence» (Ryan & Deci, 2000, s. 56) Den indre motivasjonen oppstår når aktiviteten i seg selv er interessant, spennende, morsom og passe utfordrende. Det er for eksempel fordelaktig om undervisningen gir elevene en viss grad av autonomi, at utfordringene er konkrete, at elevene kan jobbe sammen med hverandre, at vanskelighetsgraden holdes innenfor det Vygotsky omtaler som den proksimale utviklingssonen, og at de gir en dypere forståelse av et emnet.

Det er kanskje slik at de fleste aktivitetene vi gjør er begrunnet i en ytre motivasjon: «(…) most of the activities people do are not, strictly speaking, intrinsically motivated» (Ryan & Deci, 2000, s. 60).

Ytre motivasjon

«Extrinsic motivation is a construct that pertains whenever an activity is done in order to attain some separable outcome» (Ryan & Deci, 2000, s. 60). Den ytre motivasjonen handler grovt sett om belønningssystemer (pisk og gulrot). Her kan vi nevne karakterer, ros og ris, stjerne i boka som noen eksempler på slike belønninger.

Kilder

  • Prensky, M. (2006). «Don’t Bother Me Mom – I’m Learning!» (1. utg.). St. Paul, Minnesota: Paragon House.
  • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 54–67. https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1020
About Arne Midtlund

Arne Midtlund

Jeg er lektor med opprykk, og har jobbet som lærer på ungdomstrinnet siden 1998. Jeg har mellomfag i nordisk, grunnfag i idrett og en mastergrad i multimedia og utdanningsteknologi. Jeg har trener1-lisens fra Norges Judoforbund, og er sertifisert Apple Teacher. Underviser stort sett i norsk, samfunnsfag og medier og kommunikasjon.
Previous post
Next post
Related Posts
Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *