Skole er digg!

post-header

I det nyeste nummeret av tidsskriftet Bedre skole (nr. 4 – 2008) står det en god artikkel om lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene. Bente Aamotsbakken og Dagrun Skjelbred (som var norsklærerne mine) ved Høgskolen i Vestfold har mange interessante tanker og gode tips om dette emnet.

Det aller viktigste tipset uansett fag blir illustrert med følgende sitat av leseforskeren Ivar Bråten:

Hva en elev får ut av en bestemt tekst, er langt på vei bestemt av hva eleven vet om tekstens innhold fra før, det vil si av hans eller hennes forkunnskaper. Ja, antakelig er det ingen annen enkeltfaktor som har så stor betydning for hva personer forstår og husker av det de leser, som de forkunnskaper de bringer med seg til teksten.

Tekster i ulike fag ser forskjellige ut, og ofte må tekstene leses på helt spesielle måter for at man skal forstår (Takk, Helje!) budskapet eller meningen med det som er skrevet. Det er forskjell på å lese en rle-tekst og en matematikk-tekst. Og det er viktig at lærerne i de ulike fagene forklarer hvordan man best kan sette seg inn i læreboktekstene som er aktuelle i hvert enkelt fag.

Her er noen tips til elever, foreldre og lærere:

  • Jobb alltid med førforståelse. Kikk på overskrifter, bilder, tabeller og oppsummeringer før du begynner å lese teksten.
  • Læreren bør alltid forklare vanskelig ord og uttrykk – helst før elevene skal lese på egenhånd.
  • Det kan være like nyttig med en samtale om teksten i etterkant av lesingen som å jobbe med oppgaver knyttet til teksten.
  • Hvis man velger å jobbe med skriftlige oppgaver til teksten, så er det viktig at kvaliteten på svarene kontrolleres.
  • Bruk tid på bilder, tabeller og figurer. Spør om elevene har forstått meningen med slike tekstuttykk.
  • Bruk tid på overskriftene.

Dere kan selvsagt lese mye mer om dette emnet i Bedre skole nr. 4 – 2008, og i kapittel 2 i Kontekst.

About Arne Midtlund

Arne Midtlund

Jeg er lektor med opprykk, og har jobbet som lærer på ungdomstrinnet siden 1998. Jeg har mellomfag i nordisk, grunnfag i idrett og en mastergrad i multimedia og utdanningsteknologi. Jeg har trener1-lisens fra Norges Judoforbund, og er sertifisert Apple Teacher. Underviser stort sett i norsk, samfunnsfag og medier og kommunikasjon.
Previous post
Next post
Related Posts
2 Comments
Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *