Skole er digg!

post-header

Det er mange måter å organisere gruppearbeid på. I beste fall, så får et gruppearbeid fram det beste hos alle som deltar. Alle kan bidra, og oppdragene løses på en måte som gjør at alle har lært noe, og alle har fått muligheten til å utvikle seg.

Når alle elevene er til stede samtidig i klasserommet, er det ganske enkelt for en lærer å passe på at gruppene fungerer, at alle bidrar etter beste evne, og at gruppearbeidet har en viss progresjon.

Men hva skjer hvis alt foregår på nett? Hvordan kan du sørge for et velfungerende gruppearbeid hvis ingen er i samme klasserom på samme tid? Er det bare å dele elevene, eller i dette tilfellet er det gjerne snakk om studentene, i grupper, fordele oppgaver, sette en dato for innlevering, si lykke til, og så håpe at alt ordner seg?

Selvsagt ikke, og det er det denne episoden av «Skole er digg» skal handle om.

I hovedtrekk ser Salmons femtrinnsmodell slik ut:

  1. Ønske velkommen
  2. Bli kjent
  3. Informasjonsutveksling og -innhenting
  4. Konstruksjon av kunnskap og kompetanse
  5. Utvikling

Innhold

00:10 Introduksjon

04:10 Gilly Salmon

05:48 Salmons femtrinnsmodell

16:17 Min tretrinnsmodell

Vil du vite enda mer om Salmons femtrinnsmodell? I så fall kan du lese mer på denne siden.

About Arne Midtlund

Arne Midtlund

Jeg er lektor med opprykk, og har jobbet som lærer på ungdomstrinnet siden 1998. Jeg har mellomfag i nordisk, grunnfag i idrett og en mastergrad i multimedia og utdanningsteknologi. Jeg har trener1-lisens fra Norges Judoforbund, og er sertifisert Apple Teacher. Underviser stort sett i norsk, samfunnsfag og medier og kommunikasjon.
Related Podcasts
Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *