Skole er digg!

post-header

Informasjons- og kommunikasjonsteknologien byr på mange muligheter og utfordringer. Teknologien gjør at alle er mer eller mindre pålogget til enhver tid. Dette kan man utnytte når man skal jobbe med effektiv e-læring.

Til grunn for all effektiv læring, også e-læring, ligger et opplyst og velbegrunnet valg av pedagogisk tilnærming. I all hovedsak kan man velge mellom tre hovedretninger: behavioristisk, kognitiv og sosial-konstruktivistisk. Av disse tre, er det den sosial-konstruktivistiske som er mest framtidsrettet, og som byr på den mest effektive læringen.

Konklusjonen er at e-læring med høy kvalitet har best utbytte av en sosial-konstruktivistisk tilnærming der elevene samarbeider om aktivitetene, og at de ved en tilpasset tilrettelegging kan oppleve å strekke seg utover det de ville fått til på egenhånd.

Likevel er ikke alle andre pedagogiske tilnærminger plutselig avleggs. Det er målene for læringen, den tilgjengelige teknologien og den faglig oppdaterte læreren som må gjøre valgene om hvilen læringsteori som bør ligge til grunn for undervisningen.

About Arne Midtlund

Arne Midtlund

Jeg er lektor med opprykk, og har jobbet som lærer på ungdomstrinnet siden 1998. Jeg har mellomfag i nordisk, grunnfag i idrett og en mastergrad i multimedia og utdanningsteknologi. Jeg har trener1-lisens fra Norges Judoforbund, og er sertifisert Apple Teacher. Underviser stort sett i norsk, samfunnsfag og medier og kommunikasjon.
Previous post
Next post
Related Posts
Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *