Skole er digg!

post-header

Det finnes mange «digitale ildsjeler» som gjør det de kan for å utnytte de digitale mulighetene i sine fag på varierte og gode måter. Men ambisjonen om fagovergripende digital kompetanse fordrer samarbeid og systematikk utover det en enkeltlærer kan makte. For å virkelig utnytte de digitale mulighetene, er det viktig at personalet på en skole samarbeider på tvers av fag og har noen felles ambisjoner om hva slags digital kompetanse elevene bør ha – og hva slags digital kompetanse de selv er avhengige av. Et nyttig og meningsfylt digitalt samarbeid krever altså en profesjonsfaglig digital kompetanse.

«Digitalt innfødte»

Ideen om såkalt «digitalt innfødte» som kan alt som har med digitale verktøy å gjøre, har lite forskningsmessig belegg. Selv om barn i dag er erfarne forbrukere av digital teknologi og klarer å bruke både smarttelefoner, nettbrett og all verdens apper uten det minste problem, betyr ikke det at de faktisk forstår teknologien intuitivt eller har kunnskap om hva som vil være relevant teknologi i ulike situasjoner (Gee og Hayes, 2011).

Dette bildet bekreftes langt på vei av mine egne erfaringer i klasserommet. Det er mange elever som sitter limt fast til dingsene sine, men når de skal bruke de digitale verktøyene på en konstruktiv og produktiv måte, mangler de kunnskaper og ferdigheter. Dette gjelder egentlig alle delene av de grunnleggende digitale ferdighetene slik de er formulert i rammeverket til Utdanningsdirektoratet.

Profesjonsfaglig digital kompetanse

Profesjonsfaglig digital kompetanse er en sammensatt kompetanse som handler om være i stand til å utnytte sammenhengen mellom faglige, pedagogisk, teknologiske, etiske, didaktiske og praktiske digitale tilnærminger i undervisningssammenheng (Kelentrić et al., 2017).

Den digitale trekanten (Spurkland, 2014)

Kilde

  • Gee og Hayes (2011) Language and Learning in the Digital Age, Routledge
  • Kelentrić, M., Helland, K., & Arstorp, A.-T. (2017). Rammeverk for laererens profesjonsfaglige digitale kompetanse. Senter for IKT i utdanningen. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/rammeverk-larerens-profesjonsfaglige-digitale-komp/
  • Spurkland, S. og Blikstad-Balas, M. (2016) Digitalisering av skolen: De største utfordringene, Utdanningsforskning.no
About Arne Midtlund

Arne Midtlund

Jeg er lektor med opprykk, og har jobbet som lærer på ungdomstrinnet siden 1998. Jeg har mellomfag i nordisk, grunnfag i idrett og en mastergrad i multimedia og utdanningsteknologi. Jeg har trener1-lisens fra Norges Judoforbund, og er sertifisert Apple Teacher. Underviser stort sett i norsk, samfunnsfag og medier og kommunikasjon.
Previous post
Next post
Related Posts
Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *