Skole er digg!

Vurdering

Vurdering

Vurdering for læring

Er det slik at vurdering for læring krever en karakterfri skolehverdag? Jeg tror det, og det er ganske mange skoleforskere som også har kommet til den konklusjonen. I forbindelse med Fagfornyelsen har mange skoler og lærere startet en prosess der..Continue

Vurdering

Vurdering – modeller og taksonomier

Når man skal vurdere om læringen er effektiv, må man se på målene for undervisningen og graden av måloppnåelse. Her finnes det flere som har systematisert hva som kjennetegner god måloppnåelse. Blooms taksonomi og Biggs’ SOLO-taksonomi er aktuelle eksempler. Felles..Continue

Vurdering

Modern assessment

There are many ways to assess learning. The assessment must happen timely, if not instantly. Reducing the time gap between the task and the evaluation is essential regarding motivation and education. AI and ML can help us achieve this in..Continue