Skole er digg!

Norsk

Norsk

Avsnitt

Det finnes tre hovedmåter å markere avsnitt på i en tekst: 1. Hopp over en linje Dette er den vanligste måten å markere avsnitt på i tekster som skal leses på skjerm. Bruk denne måten når du skriver tekster som..Continue

Norsk

Tegnsetting ved direkte tale

Anførselstegn ved direkte tale Anførselstegn kalles også for hermetegn, ev. gåsetegn, gåseøyne eller lignende. Nedenfor ser du eksempler som viser hvordan du skal vise direkte tale ved hjelp av anførselstegn: «Det er riktig», sa hun. «Er det riktig?» spurte hun…Continue

Norsk

Eventyr – 7 typiske kjennetegn

Eventyr finnes i alle kulturer. Etter hvert som skriftkulturen har utviklet seg har stadig flere slike fortellinger blitt nedskrevet Og selv om mange kjennetegn er like, så er det også en del kjennetegn som er typiske for den kulturen eventyret har sin..Continue

Norsk

Tips til deg som skal sammenligne tekster

Hvis du blir spurt om å sammenligne to tekster, kan du bruke denne oppskriften. Disse tipsene er i stor grad hentet fra Gyldendals Kontekst (Tekster 3). Elever som kommer opp til muntlig eksamen kan også bruke denne framgangsmåten. Husk også..Continue

Norsk

Sjekkliste for tekster

Innhold Har du svart på (hele) oppgaven og alt det spørres om? Er det lett for leseren å skjønne hvilken sjanger du skriver i? Har du valgt en overskrift som passer til innholdet? Viser du tydelig hvilke kilder du har..Continue

Norsk

Grunnleggende leseferdigheter

I det nyeste nummeret av tidsskriftet Bedre skole (nr. 4 – 2008) står det en god artikkel om lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene. Bente Aamotsbakken og Dagrun Skjelbred (som var norsklærerne mine) ved Høgskolen i Vestfold har..Continue

  • 1
  • 2