Skole er digg!

Læreplan

Digital undervisning

Lag en reaction video

Det er mange av målene i læreplanen som handler om at elevene skal presentere, reflektere eller vurdere informasjon. Elevene kan for eksempel diskutere med læringspartner, forklare noen hjemme om det de holder på med, spille inn lyd eller video, presentere..Continue

Læreplan

Dybdelæring

Stellan Ohlsson (2011, s. vii) definerer dybdelæring, i boka Deep Learning, som en dyptgripende kognitiv forandring i hjernen. Kjernen i en slik kognitiv forandring er at den bryter med den kognitive vanen. Dybdelæring skiller seg dermed fra annen læring fordi..Continue

Læreplan

Fokus for Fagfornyelsen

Da jeg jobbet med Fagfornyelsen (LK20) og var med på å lage den nye fagplanen for medier og kommunikasjon, deltok jeg på flere kurs og samlinger i forkant av selve arbeidet med fagplanen. På et av disse kursene analyserte og..Continue

Læreplan

Living Learning System

The ten pillars of the Living Learning System (LLS) developed by Woodgate (2018, p. 7) provide a basis for didactic thinking. The LLS builds on ten underlying learner platforms, namely, each student learns to his/her strategy – personal relevance alternative..Continue