Skole er digg!

Digital undervisning

Digital undervisning

Valg av faglig innhold

I artikkelen Pedagogical approaches in online education (Bjørke, 2014) er det en oversiktlig gjennomgang av styrker, svakheter og utfordringer ved behavioristisk tilnærming og konstruktivistisk tilnærming til undervisning. I artikkelen er dette knyttet til undervisning på nett, men disse tankene lar..Continue

Digital undervisning

En god online veileder

Hvordan kan man være en god online veileder? Det spørsmålet har ikke minst blitt aktuelt på grunn av all hjemmeskolen som har funnet sted de siste to årene. En online veileder kan ikke bare sette i gang et nettbasert undervisningsopplegg,..Continue

Digital undervisning

Nettikette

Det finnes flere gode forklaringer og definisjoner på nettikette. I dagligtale kaller man dette vel gjerne for nettvett (selv om det kan være visse nyanser i meningsinnhold). Store norske leksikon (snl.no) forklarer nettikette på denne måten: Nettikette, regler for oppførsel og skikk..Continue

Digital undervisning

Nettikette – grupperegler

Her er et utgangspunkt for nettikette (grupperegler). Disse reglene kan fungere eksempel og som utgangspunkt for diskusjon om hvilke regler den gruppa du nå tilhører har behov for. Vær vennlig! (Svar på spørsmål på en hyggelig måte – uansett. Vi..Continue

Digital undervisning

21st century skills

There are many ways to categorise 21st-century skills. The cards below list some of the skills necessary: Learning skills CreativityInnovationCommunicationCollaboration Info skills Information LiteracyMedia LiteracyInformationLiteracy Life skills FlexibilityAdaptabilityInitiativeSelf-DirectionCross-Cultural The 4 C’s of 21st Century Skills are: Critical thinking: Finding solutions to..Continue