Skole er digg!

post-header

Det er mye snakk om ChatGPT, OpenAI og AI for tida. Her skal jeg se litt nærmere på hva dette er, og om det kan være nyttig for oss i undervisningen. ChatGPT er en avansert chatbot som ble lansert av OpenAI i november 2022. Det er kjente personer og firmaer som står bak OpenAI, blant annet kan Elon Musk og Microsoft nevnes. OpenAI er verdt flere titalls milliarder kroner (2023), og det er langt fra sikkert at verktøyet forblir gratis for brukerne. Microsoft har blant annet antydet at teknologien vil bli integrert i flere av deres produkter.

ChatGPT kan forstå og svare på de allerede fleste faglige spørsmål. Du kan så å si ha en skriftlig dialog med ChatGPT – nesten på samme måte som du ville hatt med sprell, levende mennesker. ChatGPT kan lage dikt, sanger, analysere tekster, komme med tilbakemeldinger på grammatikk, løse tekstoppgaver i matematikk, finne feil i diverse programmeringsspråk og så videre. Alt dette kan den gjøre på norsk (og mange andre språk). Det er altså ikke nødvendig å skrive spørsmålene på engelsk. Som bildene nedenfor viser, så kan svarene være ganske gode.

Kan dette brukes til noe konstruktivt i norskfaget?

Selv om ChatGPT tilsynelatende er god til å gjøre enkle språkoppgaver, så er det på ingen måte noen garanti for at verktøyet alltid treffer. På OpenAIs nettsider står det for eksempel at ChatGPT har begrenset treffsikkerhet når det gjelder hendelser som inntraff etter 2021. Den kunstige intelligensen kan også bomme på svar eller svare på en krenkende eller rasistisk måte. ChatGPT er faktisk kjent for å dikte opp svar (hallusinere).

ChatGPT er på ingen måte feilfri, og dette eksempelet viser nettopp det:

Dette er jo feil! Hvordan skal elevene vite det?

I oppgaven om Leo og Pauls alder fulgte jeg opp med en kommentar om at svaret var feil. ChatGPT beklaget feilen, gjorde regnestykket på nytt, og kom fram til en ny feil. I oppgaven nedenfor, svarte derimot ChatGTP eksemplarisk:

ChatGPT kan løse tekstbaserte matematikkoppgaver som den over.

Flere har tatt til orde for at man bør begrense elevenes adgang til slike verktøy, både fordi AI kommer i veien for læring, men også fordi man er redd for juks på prøver og at slike chatbot-er ikke har noen gode kildehenvisninger. Det er altså vanskelig å sjekke kildene som er brukt, for å komme fram til svaret som presenteres.

ChatGPT i undervisningen

Elever bruker gjerne nye apper, nettsider og digitale verktøy – uten filter. Min opplevelse er at de tester, utforsker, prøver å gi morsomme kommandoer og så videre. Det er lite systematikk, og ofte er det liten kritisk vurdering av resultatene. Det er her vi som lærere kan bidra.

Her er kortversjonen av det du kan lese om på denne nettsiden.

Jeg mener at vi kan vise, utforske, forklare og diskutere muligheter og begrensninger nye verktøy som ChatGPT og AI byr på. Her er noen forslag til hva man kan gjøre og bruke ChatGPT til. Kom gjerne med flere forslag i kommentarfeltet nedenfor.

Grammatikk

  • Gi elevene en tekst med en god del feil. La dem jobbe i grupper med å rette opp feilene.
  • La elevene bruke ChatGPT til å korrigere feilene i den samme teksten.
  • Sammenlign de to tekstene. Finner de likheter? Er det forskjeller? Har elevene rettet opp feil som ChatGPT ikke fant?

I en slik undevisningsøkt vil elevene bruke grammatiske begreper, snakke om språk og tekst, erfare muligheter og begrensninger hos ChatGPT. Ideelt sett vil en slik økt, eller varianter av den, kunne by på en fin vekselvirkning mellom det elevene kan fra før, det læreren kan bidra med og det ChatGPT (og lignende verktøy i framtida) har å by på.

La elevene bruke ChatGPT på egen tekst før innlevering.

Arne Midtlund
Dette kan jo være til god hjelp både for elever og lærere? Eller: Ble setningene egentlig bedre?

Elevene (og lærerne) kan få god trening i kritisk lesing. Det er for eksempel langt fra alle kommaregler ChatGPT har kontroll på. Jeg oppdaget også flere feil når det gjelder bruk av og forslag til preposisjoner. Men som regel, når jeg testet verktøyet på elevtekster, og særlig såkalt «upresist språk»-setninger, kom den med gode forslag til forbedringer.

Kilder

  • Gi elevene et tema, be dem om å lage en problemstilling eller la dem undersøke hva som helst egentlig. Ta gjerne elevene med på råd, og la temaene ha en viss sammenheng med læreplanen.
  • La elevene bruke ChatGPT til å finne gode kilder.
  • Be dem også om å bruke Google eller andre søkeverktøy (slik vi er vant til fra tidligere).
  • Sammenlign forslagene til kilder.

Her kan vi diskutere og øve på kritisk lesing og kildekritikk. Hvilken verktøy fungerte best, ChatGPT eller Google? Hvorfor er det slik? Vet vi sikkert hvordan Google eller ChatGPT velger hvilke resultater de skal gi oss? Bør elevene oppgi hvordan de fant fram til kildene? Hvilke søkestragegier brukte de? Gjorde de alternative søk? Ta med elevene på diskusjonen.

Det kan være verdt å merke seg at ChatGPT er en AI (KI) som baserer informasjonen på en hel haug med data. Avanserte algoritmer ligger bak utvalget og presentasjonen av informasjonen. En AI har ingen konkrete kilder å vise til. Kunnskapen er basert på informasjon som er tilgjengelig på internett og i andre digitale kilder, som bøker, artikler, rapporter og så videre.

ChatGPT har ikke innhentet informasjon etter 2021. Det betyr at noe av informasjonen kan være utdatert eller direkte feil. Ifølge nettsidene til OpenAI er det alltid lurt å kryssjekke informasjonen du får fra ChatGPT med flere og andre kilder enn de som chatbot-en gir deg. Dette er jo uansett alltid lurt og nødvendig.

Matematikk

I matematikk ble jeg ikke så imponert. Jeg testet ChatGPT med noen problemløsningsoppgaver og noen likninger. Løsningsforslagene ga ofte feil svar – i alle fall i halvparten av de tilfellene jeg testet. Jeg så for meg hvordan en elev ville skrevet inn en matematikkoppgave, hvilke type oppgaver som var såpass kompliserte at det var et poeng å be om hjelp, og i tillegg skrev jeg teksten min på norsk i et rimelig dagligdags språk. Den klarte for eksempel ikke å løse følgende oppgave:

Løs likningssettet med addisjonsmetoden
3x - y = 11
x + 2y  = 6

Det hadde vært spennende med flere idéer om hvordan man kan bruke ChatGPT i undervisningen. Jeg synes rett og slett ikke at det fungerte så godt, men så er heller ikke matematikk mitt fag. Det var faktisk litt overraskende at jeg fikk såpass lite ut av ChatGPT i denne sammenhengen, for jeg har hørt mye om hvor bra dette fungerer med matematiske uttrykk og lignende.

Enkle forklaringer

  • La elevene bruke ChatGPT til å finne enkle forklaringer av fagbegrep.
  • Sammenlign forklaringene med andre kilder som læreboka, snl.no eller Wikipedia.

Er forklaringene til ChatGPT gode? Var det nødvendig med tilleggsopplysninger fra andre kilder? Hva kan dere bruke denne informasjonen til?

Programmering

ChatGPT er god til å finne feil i diverse programmeringsspråk. Her har jeg bedt den om å finne feil i en enkel javascript-kode som skal skrive tallrekker. Feilen blir oppdaget, og ChatGPT kommer med forslag til hva man skal gjøre for å rette opp feilen.

ChatGPT kan brukes til debugging og feilsøk i programmeringskoder.

Du kan også be ChatGPT om å foreslå koder du kan bruke, for å løse en bestemt oppgave:

Her foreslår ChatGPT 3 ulike løsninger på problemstillingen.

Kilder

About Arne Midtlund

Arne Midtlund

Jeg er lektor med opprykk, og har jobbet som lærer på ungdomstrinnet siden 1998. Jeg har mellomfag i nordisk, grunnfag i idrett og en mastergrad i multimedia og utdanningsteknologi. Jeg har trener1-lisens fra Norges Judoforbund, og er sertifisert Apple Teacher. Underviser stort sett i norsk, samfunnsfag og medier og kommunikasjon.
Previous post
Next post
Related Posts
2 Comments
Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *