Skole er digg!

post-header

Bokanalyse er ikke en enkel sjanger. Det finnes mange ideer om hva som er viktig å ha med i en slik tekst – enten den skal framføres, leveres inn eller være en del av den fagsamtale.

Botanikk er det verste blomstene vet.

Ukjent

Når man lager en bokanalyse er det viktig ikke å bli opphengt i alle punktene i oversikten nedenfor. Det er ikke sikkert at det er naturlig å ta med alt, og det er ikke sikkert at alt lar seg inkludere i din bokanalyse. Likevel er det smart å bruke dette som et utgangspunkt.

Tema, miljø og budskap

Det aller viktigste å finne ut av er tema, miljø og budskap. Disse tre stikkordene vil hjelpe deg å holde fokus gjennom hele bokanalysen.

 • Tema kan for eksempel være krig, kjærlighet, oppvekst, død eller lignende. Prøv om du kan klare å sammenfatte tema i boken ved hjelp av ett ord.
 • Miljø (motiv) dreier seg om hvor handlingen foregår. Hvilke mennesker er med, hvilken tidsperiode, hvilken årstid og så videre foregår fortellingen i? Hvordan vil dette sett ut dersom det var et bilde eller en film?
 • Budskap handler om det vi kan lære av boka. Hva tror du boka prøver å fortelle oss? Hva tror du forfatteren ønsker å få fram? Det er ikke alltid vi kan lære noe av en tekst, men ofte finnes det et budskap i fortellingen.

Innledning

Innledningen av bokanalysen er viktig. Her viser du leseren hva du skal ta for deg, og du antyder allerede her hva du har funnet ut om tema og motiv i boka. Mange elever har en tendens til å lage et langt sammendrag av teksten. Det er ikke nødvendig! Gjør sammendraget så kort som mulig.

 • Tittel, utgivelsesår og forfatter
 • Presenter kort innholdet (motivet) som et referat på ½ side
 • Antyd tema (hva handler boka om sagt med 1 setning)

Hoveddel

I hoveddelen av bokanalysen skal du nærlese teksten og komme med dine tolkinger og meninger om virkemidler (triks) forfatteren har brukt. Her er det veldig fint om du hele tiden husker på det du mener er tema i boka. På den måten kan du vise at forfatteren har fått fram tema ved hjelp av ulike virkemidler. Du bør ikke ukritisk ramse opp alle virkemidlene du finner.

Husk at spørsmålene kun er ment som en hjelp. Unngå å skrive punktvise svar, men skriv heller en tekst som flyter godt.

Komposisjon

 • Hvordan begynner fortellingen (in medias res, skildrende, presenterende, med slutten)?
 • Hva driver handlingen framover (situasjoner og hendelser, dialog)?
 • Er det et kronologisk handlingsforløp, eller er det brudd ved for eksempel tilbakeblikk (retrospeksjon) eller parallellhandlinger?
 • Hvor er høydepunktet?
 • Hvordan er avslutningen?

Synsvinkel

 • Står fortelleren utenfor hendelsene i teksten (autoral synsvinkel) eller er hun en del av dem (personal synsvinkel)?
 • Skifter fortelleren synsvinkel underveis?
 • Hvilke virkningen har valget av synsvinkel?

Personbeskrivelse

 • Hvem er hovedpersonen(e)?
 • Har hovedpersonen en antagonist?
 • Hva får du vite om personen(e) ved ytre beskrivelser?
 • Hva får du vite om personen(e) ved måten de snakker på og det de gjør?
 • Er personene sympatiske eller usympatiske?
 • Gjennomgår hovedpersonen(e) en utvikling i løpet av boka?
 • Er personene typer eller er de sammensatte (bare snille, bare onde, bare forelska osv.)?

Miljøskildring

 • Hva får du vite om familie, miljø, samfunn og tid?
 • Sier skildringene av mijøet noe om handlingen og personene i boka, eller skal skildringene bare være en ramme rundt fortellingen?
 • Nevn en beskrivelse du likte godt? Hvorfor likte du akkurat denne beskrivelsen?

Andre virkemidler

 • Bruk av humor, ironi, satire (kom med konkrete sitater og eksempler)?
 • Bruk av symbolikk?
 • Hvordan er språket, setningene, ordvalget?

Avslutning/oppsummering

Det viktigste i avslutningen av bokanalysen er å oppsummere det du har funnet ut om tema, motiv og budskap. Hvis du har stilt noen retoriske spørsmål i innledningen din, så er det viktig at du svarer på disse spørsmålene i oppsummeringen din.

 • Hva er din mening om boka? Begrunn! Hva synes du om temaet? Er det et aktuelt tema i dag?
 • Er det noe i boka du synes burde vært annerledes?
 • Hva likte du best ved boka?
 • Andre glupe tanker om boka?

(Bilde av Lexy Taefu på Unsplash)

About Arne Midtlund

Arne Midtlund

Jeg er lektor med opprykk, og har jobbet som lærer på ungdomstrinnet siden 1998. Jeg har mellomfag i nordisk, grunnfag i idrett og en mastergrad i multimedia og utdanningsteknologi. Jeg har trener1-lisens fra Norges Judoforbund, og er sertifisert Apple Teacher. Underviser stort sett i norsk, samfunnsfag og medier og kommunikasjon.
Previous post
Next post
Related Posts
29 Comments
Legg igjen en kommentar til Anonym Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *