Skole er digg!

Arne Midtlund

Norsk

Eventyr – 7 typiske kjennetegn

Eventyr finnes i alle kulturer. Etter hvert som skriftkulturen har utviklet seg har stadig flere slike fortellinger blitt nedskrevet Og selv om mange kjennetegn er like, så er det også en del kjennetegn som er typiske for den kulturen eventyret har sin..Continue

Norsk

Tips til deg som skal sammenligne tekster

Hvis du blir spurt om å sammenligne to tekster, kan du bruke denne oppskriften. Disse tipsene er i stor grad hentet fra Gyldendals Kontekst (Tekster 3). Elever som kommer opp til muntlig eksamen kan også bruke denne framgangsmåten. Husk også..Continue

Norsk

Sjekkliste for tekster

Innhold Har du svart på (hele) oppgaven og alt det spørres om? Er det lett for leseren å skjønne hvilken sjanger du skriver i? Har du valgt en overskrift som passer til innholdet? Viser du tydelig hvilke kilder du har..Continue

Norsk

Grunnleggende leseferdigheter

I det nyeste nummeret av tidsskriftet Bedre skole (nr. 4 – 2008) står det en god artikkel om lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene. Bente Aamotsbakken og Dagrun Skjelbred (som var norsklærerne mine) ved Høgskolen i Vestfold har..Continue

Tips

De 7 beste Powerpoint-tipsene

Elever og lærere kan med fordel bruke Powerpoint (eller Keynote hvis du har Mac) til å presentere emner for resten av klassen, og Powerpoint er også et nyttig verktøy under muntlig eksamen i 10. klasse. Disse tipsene er inspirert av..Continue

Tips

PowerPoint-tips

I en del tilfeller er presentasjonen så elendig at man like gjerne kunne klart seg uten. Det lages helt klart mange flere dårlige enn gode presentasjoner. Din presentasjon trenger selvsagt ikke å føye seg inn i rekken av dårlige produkter…Continue

Tips

Hvordan oppgi kilder i teksten?

Kildene føres alltid opp i litteraturlista bakerst i oppgaven. All litteratur som har blitt sitert, må føres opp i en egen litteraturliste som settes opp i alfabetisk rekkefølge. Det er to regler som sier noe om hva som skal stå..Continue