Skole er digg!

Arne Midtlund

Pedagogikk

Tradisjonell vs. moderne undervisning

I denne tabellen ser du noen forskjeller mellom såkalt tradisjonell og moderne undervisning. Tradisjonell Moderne Læreren «vet» alt Kunnskap og kompetanse utvikles i et fellesskap Elevene blir sett på som passive mottakere Elevene er aktive deltagere Sentralisert (på skolen) Densetralisert..Continue

Digital undervisning

En god online veileder

Hvordan kan man være en god online veileder? Det spørsmålet har ikke minst blitt aktuelt på grunn av all hjemmeskolen som har funnet sted de siste to årene. En online veileder kan ikke bare sette i gang et nettbasert undervisningsopplegg,..Continue

Digital undervisning

Nettikette

Det finnes flere gode forklaringer og definisjoner på nettikette. I dagligtale kaller man dette vel gjerne for nettvett (selv om det kan være visse nyanser i meningsinnhold). Store norske leksikon (snl.no) forklarer nettikette på denne måten: Nettikette, regler for oppførsel og skikk..Continue

Tips

Kildekritikk

Det finnes mange tips på nett om hvordan man kan vurdere om en kilde er god, dårlig, interessant eller aldeles håpløs. Elever synes ofte at akronymer er morsomme, så er et forslag som jeg ofte bruker: Vær SMART Synsvinkel –..Continue

Digital undervisning

Nettikette – grupperegler

Her er et utgangspunkt for nettikette (grupperegler). Disse reglene kan fungere eksempel og som utgangspunkt for diskusjon om hvilke regler den gruppa du nå tilhører har behov for. Vær vennlig! (Svar på spørsmål på en hyggelig måte – uansett. Vi..Continue

Digital undervisning

21st century skills

There are many ways to categorise 21st-century skills. The cards below list some of the skills necessary: Learning skills CreativityInnovationCommunicationCollaboration Info skills Information LiteracyMedia LiteracyInformationLiteracy Life skills FlexibilityAdaptabilityInitiativeSelf-DirectionCross-Cultural The 4 C’s of 21st Century Skills are: Critical thinking: Finding solutions to..Continue

Vurdering

Modern assessment

There are many ways to assess learning. The assessment must happen timely, if not instantly. Reducing the time gap between the task and the evaluation is essential regarding motivation and education. AI and ML can help us achieve this in..Continue

Samfunnsfag

SPØK

Det er fristende å komme med en bløt vits om at samfunnfag ikke er noen SPØK, men det er nettopp det det kan være. Samfunnsfag er et av de fagene der man har flest framføringer og diskusjoner. Uansett om man skal..Continue