Skole er digg!

Arne Midtlund

Læreplan

Living Learning System

The ten pillars of the Living Learning System (LLS) developed by Woodgate (2018, p. 7) provide a basis for didactic thinking. The LLS builds on ten underlying learner platforms, namely, each student learns to his/her strategy – personal relevance alternative..Continue

Digital undervisning

Future devices and framework

Both technological development and device innovation are happening at an unbelievable pace. I believe that this eventually will lead to the world outside and inside the classroom being brought together. Multimedia brought the world into the classroom… Smart technologies will..Continue

Vurdering

Vurdering – modeller og taksonomier

Når man skal vurdere om læringen er effektiv, må man se på målene for undervisningen og graden av måloppnåelse. Her finnes det flere som har systematisert hva som kjennetegner god måloppnåelse. Blooms taksonomi og Biggs’ SOLO-taksonomi er aktuelle eksempler. Felles..Continue

Norsk

Avsnitt

Det finnes tre hovedmåter å markere avsnitt på i en tekst: 1. Hopp over en linje Dette er den vanligste måten å markere avsnitt på i tekster som skal leses på skjerm. Bruk denne måten når du skriver tekster som..Continue