Skole er digg!

Arne Midtlund

Vurdering

Vurdering – modeller og taksonomier

Når man skal vurdere om læringen er effektiv, må man se på målene for undervisningen og graden av måloppnåelse. Her finnes det flere som har systematisert hva som kjennetegner god måloppnåelse. Blooms taksonomi og Biggs’ SOLO-taksonomi er aktuelle eksempler. Felles..Continue

Norsk

Avsnitt

Det finnes tre hovedmåter å markere avsnitt på i en tekst: 1. Hopp over en linje Dette er den vanligste måten å markere avsnitt på i tekster som skal leses på skjerm. Bruk denne måten når du skriver tekster som..Continue

Norsk

Tegnsetting ved direkte tale

Anførselstegn ved direkte tale Anførselstegn kalles også for hermetegn, ev. gåsetegn, gåseøyne eller lignende. Nedenfor ser du eksempler som viser hvordan du skal vise direkte tale ved hjelp av anførselstegn: «Det er riktig», sa hun. «Er det riktig?» spurte hun…Continue

Gamification

Gamification og serious games

Serious games Bruker man Huizingas definisjon av «play» så finnes kanskje ikke serious games: Summing up the formal characteristics of play we might call it a free activity standing quite consciously outside «ordinary» life as being «not serious», but at..Continue

Motivasjon

Hva er motivasjon?

En generell definisjon av motivasjon er: «To be motivated means to be moved to do something» (Ryan og Deci, 2000, s. 54). Ryan og Deci skriver at det er mulig å sortere motivasjon, ikke bare i høy og lav grad,..Continue

Gamification

Er Ludo et spill?

Ludo er et brettspill for to til fire personer der det er om å gjøre å komme først i mål med sine egne fire brikker. Det finnes mange ulike definisjoner av spill, slik Salen og Zimmerman viser det i boka..Continue