Skole er digg!

Arne Midtlund

Digital undervisning

Muligheter og hindringer

Når man skal ta i bruk digitale verktøy er det mange vurderinger som må gjøres. Det kan både dreie seg om den digitale infrastrukturen, brukernes ferdigheter, økonomi og, ikke minst, om de digitale verktøyene gjør hverdagen enklere, for det må..Continue

Læreplan

Dybdelæring

Stellan Ohlsson (2011, s. vii) definerer dybdelæring, i boka Deep Learning, som en dyptgripende kognitiv forandring i hjernen. Kjernen i en slik kognitiv forandring er at den bryter med den kognitive vanen. Dybdelæring skiller seg dermed fra annen læring fordi..Continue

Læreplan

Fokus for Fagfornyelsen

Da jeg jobbet med Fagfornyelsen (LK20) og var med på å lage den nye fagplanen for medier og kommunikasjon, deltok jeg på flere kurs og samlinger i forkant av selve arbeidet med fagplanen. På et av disse kursene analyserte og..Continue

Digital undervisning

Futureshaping

In a world that changes at an unprecedented pace, it is crucial that young people, even in Secondary schools, learn to be an active part of the process. This add-on to already existing tasks is not about predicting a future..Continue

Læreplan

Living Learning System

The ten pillars of the Living Learning System (LLS) developed by Woodgate (2018, p. 7) provide a basis for didactic thinking. The LLS builds on ten underlying learner platforms, namely, each student learns to his/her strategy – personal relevance alternative..Continue

Digital undervisning

Future devices and framework

Both technological development and device innovation are happening at an unbelievable pace. I believe that this eventually will lead to the world outside and inside the classroom being brought together. Multimedia brought the world into the classroom… Smart technologies will..Continue