Skole er digg!

Arne Midtlund

Norsk

Hvordan sitere ChatGPT?

Det er mange meninger om hvordan man kan bruke, eller om man i det hele tatt kan bruke, såkalt kunstig intelligens i oppgaver. Det gjelder både for ungdomsskolen, videregående skole og høyere utdanning. Men hvis du først skal bruke ChatGPT..Continue

Digital undervisning

Grunnleggende digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter regnes i læreplanen som en grunnleggende ferdighet på linje med lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter. (Her ble det mange ferdigheter i en og samme setning.) De grunnleggende ferdighetene ser altså slik ut i læreplanverket: De fire øverste..Continue

Digital undervisning

Lag en reaction video

Det er mange av målene i læreplanen som handler om at elevene skal presentere, reflektere eller vurdere informasjon. Elevene kan for eksempel diskutere med læringspartner, forklare noen hjemme om det de holder på med, spille inn lyd eller video, presentere..Continue

Digital undervisning

Salmons femtrinnsmodell

Det er mange måter å organisere gruppearbeid på. Når alle elevene er til stede samtidig i klasserommet, er det ganske enkelt for en lærer å passe på at gruppene fungerer, at alle bidrar etter beste evne, og at gruppearbeidet har..Continue

Motivasjon

Selvbestemmelsesteorien

Selvbestemmelsesteorien (Self-Determination Theory, SDT) er en motivasjonsteori som tar utgangspunkt i at mennesker har et iboende behov for å lære, utforske muligheter, være aktive og å søke kontakt med det omkringliggende sosiale miljøet (Ryan, 1995, s. 399-400) (Ryan & Deci,..Continue