Skole er digg!

Arne Midtlund

Digital undervisning

Salmons femtrinnsmodell

Det er mange måter å organisere gruppearbeid på. Når alle elevene er til stede samtidig i klasserommet, er det ganske enkelt for en lærer å passe på at gruppene fungerer, at alle bidrar etter beste evne, og at gruppearbeidet har..Continue

Motivasjon

Selvbestemmelsesteorien

Selvbestemmelsesteorien (Self-Determination Theory, SDT) er en motivasjonsteori som tar utgangspunkt i at mennesker har et iboende behov for å lære, utforske muligheter, være aktive og å søke kontakt med det omkringliggende sosiale miljøet (Ryan, 1995, s. 399-400) (Ryan & Deci,..Continue

Vurdering

Vurdering for læring

Er det slik at vurdering for læring krever en karakterfri skolehverdag? Jeg tror det, og det er ganske mange skoleforskere som også har kommet til den konklusjonen. I forbindelse med Fagfornyelsen har mange skoler og lærere startet en prosess der..Continue

Digital undervisning

Digitale ildsjeler

Det finnes mange «digitale ildsjeler» som gjør det de kan for å utnytte de digitale mulighetene i sine fag på varierte og gode måter. Men ambisjonen om fagovergripende digital kompetanse fordrer samarbeid og systematikk utover det en enkeltlærer kan makte…Continue

Pedagogikk

Scaffolding eller stillasbygging

Jeg synes scaffolding, eller stillasbygging, er en god metafor for hvordan en lærer jobber. Et skikkelig stillas er både til hjelp og nytte så lenge et arbeid pågår eller et byggverk er under oppføring. Men når bygget står eller veggen..Continue