Skole er digg!

post-header


Moderne teknologi og tilgangen til internett så å si overalt, gir oss mange muligheter for kommunikasjon. Man kan selvsagt ha kontakt i sanntid – enten via tekst, lyd eller bilde/video. Eller man kan legge ut tekst, bilder, video eller lyd på et egnet sted der andre kan lese, høre eller se dette når de har anledning. Dette kalles gjerne asynkron kommunikasjon. En god kilde til mer informasjon om dette temaet er artikkelen «Collaborative?» (Bjørke, 2016).

I diskusjonen omkring fordeler og utfordringer knyttet til asynkron e-læring var det flere momenter som dukket opp, blant annet disse:

  • Egner e-diskusjon seg til alle former for læring?
  • Er det teknologien eller pedagogikken som skal stå i fokus?
  • Har alle elever tilstrekkelig tilgang til å delta i et teknologisk kappløp?
  • Er det alltid slik at sosial læring er det best for alle elever – uansett fag og tema?
  • Hvordan sikrer man seg at opplæringen holder høy kvalitet, og hvem/hva bestemmer egentlig hva som er høy kvalitet i undervisningen?
  • Hvilke emner egner seg for samtidig tilstedeværelse, og hvilke emner kan med fordel diskuteres etter en liten tenkepause – der man blant annet får tid til å lese noen kilder, tenke seg om, og å formulere noen svar?
  • Læring fordrer en aktiv elev, og asynkron e-læring kan bidra til å aktivisere flere elever fordi man får tid til å reflektere.

Kilde

  • Bjørke, S. Å. 2016. Collaborative | E-teaching og e-learning. Hentet fra https://eteachingandlearning.wordpress.com/5-collaborative/
About Arne Midtlund

Arne Midtlund

Jeg er lektor med opprykk, og har jobbet som lærer på ungdomstrinnet siden 1998. Jeg har mellomfag i nordisk, grunnfag i idrett og en mastergrad i multimedia og utdanningsteknologi. Jeg har trener1-lisens fra Norges Judoforbund, og er sertifisert Apple Teacher. Underviser stort sett i norsk, samfunnsfag og medier og kommunikasjon.
Previous post
Next post
Related Posts
Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *