Skole er digg!

Måned: oktober 2021

Vurdering

Vurdering for læring

Er det slik at vurdering for læring krever en karakterfri skolehverdag? Jeg tror det, og det er ganske mange skoleforskere som også har kommet til den konklusjonen. I forbindelse med Fagfornyelsen har mange skoler og lærere startet en prosess der..Continue

Digital undervisning

Digitale ildsjeler

Det finnes mange «digitale ildsjeler» som gjør det de kan for å utnytte de digitale mulighetene i sine fag på varierte og gode måter. Men ambisjonen om fagovergripende digital kompetanse fordrer samarbeid og systematikk utover det en enkeltlærer kan makte…Continue