Skole er digg!

Måned: mai 2020

Digital undervisning

Muligheter og hindringer

Når man skal ta i bruk digitale verktøy er det mange vurderinger som må gjøres. Det kan både dreie seg om den digitale infrastrukturen, brukernes ferdigheter, økonomi og, ikke minst, om de digitale verktøyene gjør hverdagen enklere, for det må..Continue