Skole er digg!

Måned: oktober 2016

Pedagogikk

Elevene lærer det læreren sier?

Skole og utdanning er i utvikling. Både målsetninger, fagstoff, læremidler og undervisningsmetoder endrer seg både i takt og utakt med samfunnet for øvrig. Selv om det kanskje er vanskelig å generalisere når det gjelder skole og utdanning, så skal vi..Continue

Pedagogikk

Instruktivisme vs. sosial-konstruktivisme

Instruktivisme Instruktivisme er en av flere måter å anvende behavioristiske teorier på i en undervisningssammenheng. Det er naturlig å se for seg et tradisjonelt klasserom der kunnskapsformidlingen skjer fra en lærer til en elev. Positive sider ved instruktivisme: introduksjon til..Continue

Digital undervisning

Valg av faglig innhold

I artikkelen Pedagogical approaches in online education (Bjørke, 2014) er det en oversiktlig gjennomgang av styrker, svakheter og utfordringer ved behavioristisk tilnærming og konstruktivistisk tilnærming til undervisning. I artikkelen er dette knyttet til undervisning på nett, men disse tankene lar..Continue