Skole er digg!

Måned: september 2016

Pedagogikk

Tradisjonell vs. moderne undervisning

I denne tabellen ser du noen forskjeller mellom såkalt tradisjonell og moderne undervisning. Tradisjonell Moderne Læreren «vet» alt Kunnskap og kompetanse utvikles i et fellesskap Elevene blir sett på som passive mottakere Elevene er aktive deltagere Sentralisert (på skolen) Densetralisert..Continue

Digital undervisning

En god online veileder

Hvordan kan man være en god online veileder? Det spørsmålet har ikke minst blitt aktuelt på grunn av all hjemmeskolen som har funnet sted de siste to årene. En online veileder kan ikke bare sette i gang et nettbasert undervisningsopplegg,..Continue

Digital undervisning

Nettikette

Det finnes flere gode forklaringer og definisjoner på nettikette. I dagligtale kaller man dette vel gjerne for nettvett (selv om det kan være visse nyanser i meningsinnhold). Store norske leksikon (snl.no) forklarer nettikette på denne måten: Nettikette, regler for oppførsel og skikk..Continue

Tips

Kildekritikk

Det finnes mange tips på nett om hvordan man kan vurdere om en kilde er god, dårlig, interessant eller aldeles håpløs. Elever synes ofte at akronymer er morsomme, så er et forslag som jeg ofte bruker: Vær SMART Synsvinkel –..Continue

Digital undervisning

Nettikette – grupperegler

Her er et utgangspunkt for nettikette (grupperegler). Disse reglene kan fungere eksempel og som utgangspunkt for diskusjon om hvilke regler den gruppa du nå tilhører har behov for. Vær vennlig! (Svar på spørsmål på en hyggelig måte – uansett. Vi..Continue